dimarts, 28 d’abril de 2009

I podem seguir encara...

Bé un recull de la feina feta ja és al bloc.
Després de les presentacions teniu recursos i materials, pensats per un raco interdisciplinar i amb diversitat
Que us sembla si deixem el bloc obert i anem afegint recursos al llarg del dies?
Compartir és sens dubte créixer i enriquir !
Ànim

Presentació primera sessió

Experiència Anna Mateu

Un nen nouvingut a l'aula ordinària

Presentació segona sessió

"La collita del seminari"

Portada i introducció Portada i introducció cosme.garrell

Música. Nivell Avançat

Treball de cançons nivell avancatlletra de la cançó dels oficis lletra de la cançó dels oficis cosme.garrell

Música. Nivell Mig

Treball de la cançóns nivell miglletra de la cançó-Bon dia, nostre pare lletra de la cançó-Bon dia, nostre pare cosme.garrell

Música. Nivell Inicial

Treball de cançons nivell inicialVerd,verd,verd Verd,verd,verd cosme.garrell

E. Física. Fitxes per nivells

Fitxes graduades per nivells, materials i intal·lacions

EDUCACIÓ FÍSICA. SEMINARI AA DEF EDUCACIÓ FÍSICA. SEMINARI AA DEF cosme.garrell

E. Física Fitxes graduades per nivells

Accions a l'educació física. fitxes a tres nivells

ACIONS EDUCACIÓ FÍSICA ACIONS EDUCACIÓ FÍSICA cosme.garrell

E. Física Memori

Memori accions motrius (imprimiu dues copies)

Memori d'Accions Motrius Word 03 Memori d'Accions Motrius Word 03 cosme.garrell

E. Física Joc de l'oca

Joc de l'oca dels esport

Joc de l'Oca Dels Esports Word 03 Joc de l'Oca Dels Esports Word 03 cosme.garrell

E. Física. Domino

DOMINO MATERIAL ESPORTIU I INSTAL·LACIONS ...
DOMINO MATERIAL ESPORTIU I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DOMINO MATERIAL ESPORTIU I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES cosme.garrell

E. Física. Imatges professora d'educació física

Imatges professora d'educació física

Professora d'educació física Professora d'educació física cosme.garrell

E. Física Material Esportiu

Imatges material esportiu

Material Esportiu Material Esportiu cosme.garrell

dilluns, 27 d’abril de 2009

E. Física Accions motrius Instal·lacions esportives

Imatges Instal·lacions esportives
Intal·lacions esportives Intal·lacions esportives cosme.garrell

E. Física Accions motrius

Imatges accions motrius
Accions motrius Accions motrius cosme.garrell

Llengua. Els oficis i la llengua

Els oficis i la llengua

El Oficis i La Llengua El Oficis i La Llengua cosme.garrell

Llengua. El carnaval de la tortuga

El carnaval de la tortuga
El Carnaval de La Tortuga Text El Carnaval de La Tortuga Text cosme.garrell

LLengua. L'ocell

L'ocell (lectura)
L'OCELL L'OCELL cosme.garrell

Llengua. El rei dels oficis

El rei dels oficis
El Rei Dels Oficis. El Rei Dels Oficis. cosme.garrell

LLengua. Treballem els contes

Treballem els contes

TREBALLEM ELS CONTES TREBALLEM ELS CONTES cosme.garrell

Anglès. Records Offices

Records Offices

Records Offices Records Offices cosme.garrell

Anglès. I wish

I Wish
I wish I wish cosme.garrell

Matematiques Problemes per nivells

Els pagesos

problemes_pagesos.okdoc problemes_pagesos.okdoc cosme.garrell

C. Medi Descobrim les botigues

Plànol Alcover
planol_alcover planol_alcover cosme.garrell

Plànol El Plà de Santa Maria
Fotografía de página completa Fotografía de página completa cosme.garrell

Enquesta Botiguer

enquesta botiguer enquesta botiguer cosme.garrell

Taula d'orientació.
Taula Descobrin Les Botigues Taula Descobrin Les Botigues cosme.garrell
Publish at Scribd or explore others:


Vídeos mostra
C. Medi. Quins Instruments Utilitzen

Qui utilitza cada eina?

Quins Instruments Utilitzen Ok Quins Instruments Utilitzen Ok cosme.garrell

C- Medi. Qui utilitza cada eina?

Qui utilitza cada eina?

Qui Utilitza Cada Eina Qui Utilitza Cada Eina cosme.garrell

C. Medi. Què fa?

Què fa?
què fa què fa cosme.garrell

C. Medi Per a que serveix?

Per a que serveix?

Per a Que Serveix Per a Que Serveix cosme.garrell

C. Medi. L'ofici de bomber

Treballant un ofici, els bombers
L'Ofici de Bomber L'Ofici de Bomber cosme.garrell

C. Medi Domino

Un domino per a nivell 0..

Domino Oficis Domino Oficis cosme.garrell

C. Medi Dites

Treball de dites

Dites oficis Dites oficis cosme.garrell

C. Medi Memori amb fotos

Cartes memori (fotografies)
Imprimiu dues còpies
Cartes imatges memori Doc2 Cartes imatges memori Doc2 cosme.garrell

C. Medi Mémoris

Memori dibuixos (per acolorir els nens)

oficis dibuixos2 oficis dibuixos2 cosme.garrell

Noms memori.
oficis noms2 oficis noms2 cosme.garrell